Project: Toevallig Groen, Zaailingen van de Stad
Project

Toevallig Groen, Zaailingen van de Stad

Geplaatst op 2 november 2022, 20:30 uur
Illustration

Het project ‘Toevallig Groen, Zaailingen van de Stad’ wil de spontaan opgekomen zaailingen van bomen en heesters uit hun anonimiteit halen en ze onder de aandacht brengen als een waardevolle toevoeging in de stedelijke vergroening

Toelichting

De eerste fase. In september 2021 is het project van start gegaan met het uitbrengen van een twaalfdelige videoserie waarin bewoners aan het woord kwamen die een speciale band hebben met een zaailingenboom. Deze serie werd wekelijks uitgezonden op RTV-Utrecht. Gelijktijdig verscheen in de stadskrant DUIC een artikelen reeks over deze bijzondere bewonersbetrokkenheid met een korte beschrijven van een aantal karakteristieke kenmerken van de betreffende zaailingenboom.

Bewonersparticipatie Een belangrijk onderdeel van het project is de lancering van de Statuslabel ‘Zaailing Gewenst’. Iedereen kan deze Statuslabel aan een tak van een zaailingboom bevestigen. Hiermee geef je aan dat je de spontaan opgekomen boom of heester waardeert en dat je graag wil dat deze zo lang mogelijk, zonder gevaar voor zijn omgeving, een bijdrage kan leveren aan de vergroening van de stad. Op de label staat een QR code die je leidt naar de Zaailingenkaart van Utrecht. Als je hier de zaailing aanmeldt, dan kunnen wijkopzichters hiervan kennisnemen en, indien wenselijk of noodzakelijk, met de bewoner die de zaailingenboom heeft aangemeld contact kan opnemen. Over de uitvoering hiervan zijn we in gesprek met de gemeente.

De tweede fase. Met de deelname aan de tentoonstelling ‘Kunst op Volle Gerond’ in het tuincentrum Steck ( 01-09-22 / 01-10-22) is de tweede fase van dit project ingegaan. Gedurende twee jaar zal het project in de vorm van een reizende tentoonstelling op verschillende locaties in de stad te zien zijn, zullen er lezingen worden gehouden, de afhaallocaties van de Statuslabel uitbreiden en komt er een maandelijkse serie zaailingenverhalen in de stadskrant DUIC. Daarnaast werken we aan een pilot “ Zaailing Gewenst Zone’ waarin we samen met bewoners, gemeente en andere betrokkenen willen kijken hoe spontane natuur ingezet kan worden in de vergroening van een gebied.

Voor meer informatie over dit project, de videoserie en de artikelen www.toevalliggroen.nl

Het project is een initiatief van beeldend kunstenaar Hans van Lunteren, gerealiseerde in samenwerking met biologe Jessica van Essen, programmamaker Hans van Dijk en gefaciliteerd door Utrecht Natuurlijk.

type 
Groen buurtinitiatief
Doelgroep
Kinderen, 0-11 jaar, Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat 
Meer waardering voor het spontaan opkomende groen in stedelijk gebied en dat het een substantieel onderdeel wordt van stedelijke vergroening.
Init.
Deel dit: