Project
Init.

werkgroep natuur De Witte Wolf (buitenruimte voorm. gevangenis Wolvenburg)

Geplaatst op 13 mei 2022, 13:49 uur
Illustration

Ik ben trekker van de werkgroep natuur van de bewonersvereniging De Witte Wolf. De leden van deze bewonersvereniging zijn van plan om over enkele jaren op een deel van het voormalige gevangeniscomplex de Wolvenburg te gaan wonen (Wolvenplein 27). De werkgroep natuur houdt zich bezig met de toekomstige inrichting van de buitenruimten op het complex. Het doel is om een toegankelijke groene verbinding te leggen tussen o.a. het Zocherpark en het Griftpark. Onderdeel van het plan is om een voetgangersbrug over de singel aan te leggen naar de Wittevrouwensingel. Ook zal het in de toekomst mogelijk zijn om een compleet rondje langs de binnenzijde van de singel (Stadsbuitengracht) te lopen door de aanleg van een voetpad buiten langs de gevangenismuur en door het complex heen.

Toelichting

Wij zijn als toekomstige bewoners van het voormalige gevangeniscomplex van plan om (over enkele jaren) de buitenruimten voor een deel in zelfbeheer te nemen, ook met hulp van omwonenden. Daarvoor willen we contact onderhouden met andere (vrijwillige) groenbeheerders in Utrecht, om ervaring en kennis uit te wisselen.

Gewenst resultaat Een toegankelijke groene verbinding tussen het Zocherpark en het Griftpark, grotendeels in zelfbeheer met hulp van de buurt, en het mogelijk maken van een compleet rondje singel (Stadsbuitengracht) te voet.
Deel dit: