Organisatie: St. Vergroening Singel030
Organisatie

St. Vergroening Singel030

Non-profit

Ons doel is het verbeteren / gezonder maken van de Utrechtse stadswateren. Dit doen we door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, drijvende beplante eilanden, faunauittreedplaatsen (FUP), onderwaterstructuren. We doen dit met financiële steun van de gemeente Utrecht en het waterschap HDSR. We doen dit samen met vrijwilligers met professionele ondersteuning.

Thema
Waterkwaliteit
Illustration
 
Deel dit: