Organisatie: Wijkwijzer Noordoost Utrecht
organisatie

Wijkwijzer Noordoost Utrecht

Netwerkorganisatie

Wat is de Wijkwijzer?
De Wijkwijzer is een online platform en netwerk in de wijk Utrecht Noordoost dat bewoners(initiatieven), organisaties, locaties en ondernemers bij elkaar brengt om elkaar en wat er is gemakkelijker te vinden. Kennismaken of meer weten? Loop op dinsdag eens langs bij Vera en Irene van De wijkwijzer Buurtcentrum De Leeuw. Of neem contact op met Peter Straatman of Ella van der Naalt. Puck 't Hart interviewde Peter voor Mens & WijkJitta Hoogerduin vroeg Ella wat haar beweegt


Waarom een Wijkwijzer?
De Wijkwijzer heeft als doel het versterken van onderlinge contacten en het zichtbaar maken van aanbod, initiatieven en diensten in de wijk. Zo dragen we bij aan een levendig Utrecht Noordoost.


Ontstaansgeschiedenis
Het vinden van de weg naar activiteiten en diensten is niet vanzelfsprekend in Noordoost: niet alleen is er een enorm groot aanbod, maar ook is een dienst of activiteit vaak moeilijk te vinden of is niet eenvoudig te doorgronden wat een wijkbewoner kan verwachten. Dit alles maakt dat wijkbewoner met een vraag en het aanbod elkaar jammer genoeg nog te weinig ontmoeten. Het gaat niet alleen om de weg te vinden naar een aanbod van activiteiten en diensten, maar ook naar een plek waar wijkbewoners hun talenten en energie kunnen inzetten voor anderen in de buurt of wijk. Daar gaan we als wijkbewoners wat aan doen, dachten Hans, Peter en Wilma. Zo is de Wijkwijzer Noordoost in 2019 ontstaan. 

Deel dit: