Organisatie: Wijkwijzer Noordoost
Organisatie

Wijkwijzer Noordoost

Netwerkorganisatie, Bewonersinitiatief

Wat is de Wijkwijzer?
De Wijkwijzer is een online platform en netwerk in de wijk Utrecht Noordoost dat bewoners(initiatieven), organisaties, locaties en ondernemers bij elkaar brengt om elkaar en wat er is gemakkelijker te vinden. Kennismaken of meer weten? Neem contact met ons op!


Doel van de Wijkwijzer?
De Wijkwijzer heeft als doel het versterken van onderlinge contacten en het zichtbaar maken van aanbod, initiatieven en diensten in de wijk. Zo dragen we bij aan een levendig Utrecht Noordoost.


Waarom een Wijkwijzer? 
Het vinden van de weg naar activiteiten en diensten is niet eenvoudig in Noordoost: er is veel aanbod, maar een dienst of activiteit is vaak moeilijk te vinden. Het gaat niet alleen om de weg vinden, maar ook om samen een plek te maken waar wijkbewoners hun talenten en energie kunnen inzetten voor elkaar en anderen. Dit was aanleiding om in 2019 de Wijkwijzer Noordoost te starten als online platform in combinatie met een inloop op vrijdagochtend bij Griftsteede en netwerkbijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en inspireren. 


Krachten bundelen 


Vanaf de start richt de Wijkwijzer zich op gerichte samenwerking in de wijk in breder verband. In 2020 zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met 15 partijen rond de Beweegvriendelijke wijk in een Buurtpact. Toen na Coronatijd de behoefte groeide aan live ontmoeting en contact, aan fijnmazige levendige burennetwerken en verbonden buurten, startte de Wijkwijzer het Burennetwerk Buurtbel Wittevrouwen. Om de onderlinge verbondenheid in buurten en straten te versterken en samen verder te komen. Sinds oktober 2023 bundelt de Wijkwijzer krachten in de Wijkcooperatie Griftstroom. En ligt het accent op het bundelen van informatie, kennis in een digitale wijkagenda, bewonersverhalen en nieuwsbrief.


Vele handen en positieve energie


Hans, Wilma en Peter startten het online platform met een levende inloop in Griftsteede en netwerkbijeenkomsten. Fleur en Eva hielpen de Wijkwijzer uit de startblokken en brachten de Wijkwijzer ook naar Buurtcentrum De Leeuw waar Vera en Irene tot medio 2023 wekelijks een inloop verzorgden. Peter nam al snel het technisch beheer volledig voor zijn rekening. Ella en Peter gaven de samenwerking met de Beweegvriendelijke Wijk handen en voeten. In Coronatijd verviel de fysieke inloop in Griftsteede en De Leeuw. Bij ZIMIHC Wittevrouwen, vond de Wijkwijzer nieuw onderdak. Puck interviewde Peter voor Mens & Wijk en hielp met de socials. Jitta vroeg Ella wat haar beweegt. Na coronatijd bracht de start van de Buurtbel Wittevrouwen (2022) als levend burennetwerk nieuwe energie en richting. In samenwerking met de wijkcooperatie Griftstroom komt het accent te liggen op het bundeling van krachten, informatie, verhalen en nieuws met meer partijen. Het online platform blijft de basis. In combinatie met digitale nieuwsbrieven, wijkkranten, levendige buurten en sociale netwerken.

Deel dit: