Bericht: Update gedragsonderzoek van Motivaction
Bericht

Update gedragsonderzoek van Motivaction

Geplaatst op 9 februari 2024, 15:52 uur
Illustration

Tuineigenaren die hun tuin klimaatadaptiever willen inrichten, doen dit het liefst door een regenton te plaatsen. Dat blijkt uit het gedragsonderzoek van Motivaction naar de motieven van tuineigenaren om te vergroenen. Ongeveer een kwart van de ondervraagden is bereid en gemotiveerd om tegels te vervangen door groen. Het onderzoek leverde nog meer interessante gedragsinzichten op.

In totaal vulden 1056 respondenten (representatief voor Nederland van 18 tot 80 jaar) een vragenlijst in, van wie er 763 tuineigenaar zijn (koop- of huurwoning). De resultaten van het onderzoek laten zien dat de motivatie en bereidheid niet afhankelijk is van de grootte van de tuin, maar wel van de huidige inrichting. Mensen met een versteende tuin zijn minder bereid om hun tegels te vervangen door groen. De grootste moeite zien mensen hierbij in het afvoeren van tegels en het vervangen van zandgrond door aarde. Mensen met versteende tuinen hebben vaker het idee dat de verschillende stappen in het vergroeningsproces hen te veel moeite kost.

Enkele algemene uitkomsten over tuineigenaren uit het onderzoek van Motivaction:

  • Zes op de tien tuineigenaren (62%) geven aan dat hun tuin vooral uit stenen bestaat. Voor ongeveer twee op de vijf (38%) bestaat hun tuin juist voor méér dan de helft uit planten, gras of struiken.
  • Zeven op de tien Nederlanders hebben een tuin, veelal tussen de 25 en 75 vierkante meter.
  • Zeven op de tien (72%) Nederlanders wonen in een huis met een tuin.
  • Het plaatsen van een regenton is de meest gewenste aanpassing in de tuin.
  • Een kwart zou minder tegels willen en meer groen.


Lees hier alles over de update en het verslag van het eerste onderzoek. 

 

Deel dit: