Activiteit: Cursus Wilde bijen, ecologie en maatregelen (2 dagen)
Activiteit

Cursus Wilde bijen, ecologie en maatregelen (2 dagen)

dinsdag 7 mei 2024 , 9:00 - 17:00 uur
Illustration

Wilde bijen staan sterk in de belangstelling. Hun achteruitgang verontrust ecologen, beleidsmakers en het brede publiek. Dat leidt tot brede actie, maar de genomen maatregelen zijn niet altijd even effectief en duurzaam. In deze cursus leert u veel over wilde bijen. U krijgt de benodigde kennis over praktische maatregelen die populaties wilde bijen vooruit helpen. Deze cursus is gericht op iedereen die graag meer leert over wilde bijen en zich inzet voor insecten.

Herkenning en determinatie

Deze cursus start met de basiskennis voor herkenning en ecologie van wilde bijen. Ook inventarisatie­methoden komen beknopt aan bod. Tijdens de veldbezoeken kan bij goed weer met verschillende (algemene) soorten in de praktijk worden kennisgemaakt. Deze kennismaking met determinatie zal daarbij duidelijk maken dat dit niet zomaar geleerd is.

Ecologie en indicatiewaarde

Ook de ecologie van de verschillende groepen en van enkele specifieke bijensoorten wordt behandeld. Karakteristieke soorten en hun indicatie-waarde voor biotopen en vegetaties vormen de belangrijkste focus. Bijzondere en echt zeldzame soorten komen minder uitgebreid aan bod.

Maatregelen voor wilde bijen

Op basis van de ecologische kennis wordt uitgelegd wat wilde bijen nodig hebben om te kunnen overleven. Alle aspecten van het leefgebied passeren de revue. Door het leren herkennen van waardevolle (mini)biotopen en kansrijke situaties kunnen aanwezige populaties bijen worden beschermd. Door middel van praktische maatregelen kunnen situaties worden gecreëerd die vestiging van nieuwe soorten mogelijk maken. Met een goede inrichting en gericht beheer kan veel voor wilde bijen gedaan worden, met in de regel vaak snel de eerste positieve resultaten. Daarvan profiteren natuurlijk ook andere soortgroepen, met name allerlei insecten en planten.

Vertaling naar de eigen situatie

Tijdens de cursus wordt veel kennis aangereikt, waarbij er voldoende gelegenheid is om die te leren vertalen naar de eigen situatie. Afhankelijk van uw werk en invloedssfeer, wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de adviezen in de praktijk te brengen.

De cursusdagen zijn 7 mei en 25 juni 2024.

Meer informatie vind je op de website van Naturio.

Locatie
Amersfoort
Doelgroep
Alle volwassenen
Deel dit: