Activiteit: Wijklezing Veemarkt/Voordorp over de geschiedenis van de biodiversiteit
Activiteit

Wijklezing Veemarkt/Voordorp over de geschiedenis van de biodiversiteit

donderdag 11 mei 2023 , 20:00 - 21:30 uur
Illustration

Op donderdag 11 mei zal Jan Luiten van Zanden een lezing houden over biodiversiteit in onze buurt van de laatste IJstijd (!) tot heden. Voordorp en Veemarkt zijn onderdeel van het Hollands-Utrechtse veengebied, een 'woest en ledig' landschap waar de introductie van de landbouw eeuwenlang tot een zeer divers landschap en een grote biodiversiteit leidde. Hij zal verhalen over de vele manieren waarop de inwoners de natuur gebruikten, van wolvenjacht tot palingvisserij, van beheer van reigerkolonies en het houden van zangvogels tot het bereiden van feestmenu's met zwaan en fazant. Tot in de 16e eeuw kwamen hier in de veenmoerassen kraanvogels en grote trappen voor. Anno 2023 loopt Nederland voorop in het verlies aan biodiversiteit: wat zijn daar de oorzaken van en hoe valt het tij te keren? 

Jan Luiten van Zanden was hoogleraar economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde recent twee boeken over biodiversiteit: De ontdekking van de natuur. De ontwikkeling van biodiversiteit in Nederland van IJstijd tot 21ste eeuw (samen met Thomas van Goethem, Rob Lenders en Joop Schaminée), en Gevleugelde geschiedenis van Nederland. De Nederlanders en hun vogels.

Locatie
Tuinenpark Ons Buiten
Kosten toelichting
Kosten: € 5,-
Doelgroep
Alle volwassenen
Omschrijving doelgroep 
Aanmelden is noodzakelijk. Dat kan via acveedorp@gmail.com
Deel dit: