Activiteit

Raadsinformatiebijeenkomst Netwerken voor groen

dinsdag 21 maart 2023 , 19:30 - 21:00 uur
Illustration

Utrecht heeft grote ambities als het gaat om groen en klimaatadaptatie in de stad. Groen maakt de stad mooier en leefbaarder, is goed voor de biodiversiteit en is nodig om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering. Zowel het college, als de raad, als bewoners en diverse maatschappelijke initiatieven zetten zich hiervoor in. Het is mooi dat er breed draagvlak is, en goed om te zien dat veel bewoners en organisaties zich inzetten voor groen en groenbeheer. Voor de uitvoering van de visie Klimaatadaptatie en versterking van biodiversiteit in de stad, heeft de gemeente organisaties en mensen uit de stad nodig.

Met deze RIB willen we graag zicht krijgen op welke initiatieven en organisaties er zijn, wat ze doen en wat de samenhang is. In deze RIB gaan we met maatschappelijke organisaties, zelfbeheerders en gemeente in gesprek.

Lees meer over de inhoud van de bijeenkomst in de bijlage.

Aanmelden
We vragen je jezelf nog aan te melden voor deze bijeenkomst. Aanmelding is verplicht en kan via de website van de gemeente Utrecht tot uiterlijk maandag (de dag vóór de RIB), 10.00 uur. 

Inhoudelijke bijdrage
Gezien de opzet hebben we GEEN ruimte voor digitale sheets. Wel vragen we jullie om input op papier aan te leveren. Bij voorkeur nog deze week, uiterlijk vrijdag, maar echt uiterlijk de maandag vóór de RIB om 10.00 uur. Je kut dit naar het RIB-secretariaat sturen, mailadres raadsinformatiebijeenkomst@utrecht.nl. De griffie draagt er zorg voor dat de stukken online bij de RIB worden gevoegd.

Locatie
Stadhuisbrug 1, Utrecht
(eerder Korte Minrebroederstraat)
Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Documenten

Deel dit: