Activiteit

Kennisbijeenkomst plantenkeuze voor biodiversiteit

donderdag 9 februari 2023 , 10:30 - 16:30 uur
Illustration

Veel aandacht gaat er momenteel uit naar de achteruitgang van de biodiversiteit, want deze staat er mondiaal en zeker ook in Nederland heel slecht bij. Hoe kunnen we in onze eigen omgeving – openbare ruimte en tuinen – deze negatieve ontwikkeling een halt toeroepen? Het vervangen van onnodige verharding door bomen, vaste planten en heesters planten is een effectieve wijze. Maar hoe weet je vervolgens welke beplanting daarvoor geschikt is? Wat kunnen we aanplanten of inzaaien, waarbij ook rekening wordt gehouden met:

  • De afkomst als het gaat om: inheems, verwant, uitheems, cultivars of soorten. 
  • De locatie als het gaat om: binnenstedelijk, stadsranden, tuinen, groene en blauwe verbindingen. Wat zijn de wensen van de gebruikers?
  • Beheer; aanplant is één, maar hoe zorg je ervoor dat de planten te beheren zijn op de langere termijn?

Juiste afweging maken
Rekening houden met bovenstaande aspecten maakt het er niet eenvoudiger op om een goede keuze te maken. Om het nog complexer te maken, planten en bomen worden in de praktijk niet enkel aangeplant voor het versterken van de biodiversiteit. Er zijn ook nog andere redenen waarom er wordt geplant, bijvoorbeeld tegen klimaatverandering of om de omgeving te veraangenamen. Er is dan ook geen eenduidig antwoord te geven op de vraag ‘Wat is de beste plantenkeus als het gaat om het versterken van de biodiversiteit?’, maar tijdens deze bijeenkomst helpen we jou wel om meer inzicht daar in te geven, zodat je in je eigen praktijk de juiste afweging kunt maken.

Locatie
Paulus Borstraat 41
Amersfoort
Kosten toelichting
299,- euro voor niet-Steenbreek deelnemers, 249,- euro voor Steenbreek deelnemers, 249,- euro voor abonnees op Vakblad Groen
Doelgroep
Alle volwassenen
Deel dit: